Ruimte Voor Cultuurparticipatie

Ruimte voor Cultuurparticipatie!

26 november 16.00 uur, Jutfaseweg 156

Cultuurparticipatie. Wat een vreselijk woord. Toch is niet meer weg te denken en wordt het rijkelijk gesubsidieerd door de overheid. Iedereen moet mee doen. De zwakkeren: kinderen, ouderen, zorgbehoevende moeten gestimuleerd worden om mee te doen. Hoe ver moet je hierin gaan? Moet je professionele dansers laten dansen met zwakzinnigen? En zo ja wat levert dat op?

Cultuur en sport, Cultuur en zorg, Cultuur en criminelen? Is het niet te betutteld? Moeten alles samen worden gebracht? En hoe duurzaam is dat? Is er nog plek voor spontane deelname? Kunnen er vrije dingen gebeuren of is het allemaal dichtgetimmerd?

Dit is een maandelijkse bijeenkomst over kunst in de stad. De eerste aflevering ging over ruimte voor Cultuur:

Kunstenaars worden Utrecht uitgejaagd. Alle broedplaatsen verdwijnen! Tijd voor actie! Wat gaat de gemeente hier aan doen en wat kunnen we zelf doen.
Hoe kunnen de broedplaatsen behouden blijven? En hoe kunnen we nieuwe broedplaatsen creëren? Waar zijn nog concrete plekken?
Onder leiding van Raymond Taams gaan we in gesprek met o.a. Marcel Gierveld (Directeur vastgoed Utrecht), Maarten Mesman (Culturele Zaken Utrecht), de Plaatsmaker, Marjolein van Alphen (De punt), Hester Assen (PvdA), Ellen Bijsterbosch (D'66) en Ronald Besemer (Utrecht Marketing).

Komt allen!